High Q Bond Bracket

להדבקת סמכים אורתודונטים ממתכת וחרסינה.

מוקשה אור ומתאים לעבודה גם עם מנורת LED.

בעל רגישות נמוכה לאור החדר, ולכן מאפשר זמן עבודה ארוך עד ההקשיה.

מכיל אחוז גבוה של חומר הקישור 4META המאפשר הדבקה חזקה לאמייל, סגסוגות מתכת וחרסינה, עמידות גבוהה בגלל מסיסות וספיחת מים נמוכות  מאוד.

משחרר פלואוריד.

הערכה כוללת 4 מזרקים, 4 גרם למזרק, 2 מזרקי Ortho-etchי1.2 גרם למזרק, פריימר 6 מ”ל.

מתוצרת מעבדות Silment BJM Lab