דיסקים ליצירת מרווחים לידיתן

ניתן לחיטוי באוטוקלאב ולשימוש רב פעמי