חוטים ישרים

חוטי NiTi / Stainless Steel

עגול – 016,018

מרובע – 017X025