חוטי Lingual NiTi

  • צורות החוטים מ- 1-5 (1 = צר ביותר, 5 = רחב ביותר)
  • Double Offset
  • חוטים עגולים: Super Elastic: 012 , 014 , 016
  • חוטים עגולים Low Force: 018 , 020
  • חוטים מרובעים Low Force:

     016X016 , 016X022 , 016X025 , 017X017

    017X025 , 018X025 , 019X025 , 021X025

  • 10 חוטים בחבילה, כל חוט ארוז בנפרד