חוטי Reverse Curve

2 חוטים בחבילה, כל חוט ארוז בנפרד

החוט האידיאלי לפתיחת מנשך, כח עדין והמשכי

חוטים עגולים

020, 018, 016, 014, 012

חוטים מרובעים

014X025, 016X016, 016X022

016X025, 017X025, 018X025

019X025, 021X025