חוטי ליגטורה

  • ארוכים: 0.008 , 0.009 , 0.010 , 0.012  – 1,000 יחידות בחבילה
  • קצרים: 0.010    – 500 יח' בחבילה
  • תוצרת ADENTA גרמניה