חוטי ליגטורה

  • ארוכים: 0.008 , 0.009 , 0.010 , 0.012 – 1,000 יחידות בחבילה
  • קצרים: 0.010 – 500 יחידות בחבילה

תוצרת ADENTA גרמניה