מכשיר להפרדת הסד מהמודל

מאפשר הפרדה קלה של הסד הקשיח מהמודל