סט מפתחות למדידת מרווחים

ניתן לחיטוי באוטוקלב

אינו מחליד

7 מפתחות בעובי (במ"מ)
0.1,0.15, 0.2
0.4, 0.25, 0.30, 0.5

0.10 מ"מ, 0.15 מ"מ, 0.20 מ"מ, 0.25 מ"מ, 0.30 מ"מ, 0.40 מ"מ, 0.50 מ"מ