סנטרון Chin Cup

לטיפול במקרי class lll
לשימוש עם High Pull Head Gear ושני קפיצי בטחון

קטגוריה: