קוביאשי Kobayashi

  • ארוכים: 0.010 , 0.012 , 0.014
  • קצרים: 0.012
  • 100 יח' בחבילה

תוצרת ADENTA גרמניה