קפיצי ניטי פתוחים Niti Open Coil

2 יחידות בחבילה (אורך "7)
או בסליל

010,030        010,036

012,030        012,045

קפיץ דיסטליזציה לטוחנות   010,045

קטגוריה: