Band Removing Plier

  • צבת להורדת טבעות
  • קצה סיליקון הניתן להחלפה
  • המכשירים עשוים פלדה כירורגית איכותית ועמידים באוטוקלאב
קטגוריה: