צינוריות- Buccal Tubes

  • צינוריות עם כניסה רחבה ( Easy Insertion )ובסיס רחב ואנטומי לדיוק והדבקה מצויינים
  • נקודת אפליקציה להושבה קלה
  • קיים במרשם MBT ו- Roth
  • קיים גם ב- Double Tubes
  • Convertible / Non-Convertible
  • לשישיות ולשביעיות