Cem-Implant

צמנט קבוע / זמני על בסיס שרף להדבקת שיקומים על גבי מבנים של שתלים.

מספק רטנציה גבוהה ומאפשר הסרת השיקום במידת הצורך.

בעל מסיסות נמוכה ומנגנון לבלימת זעזועים המפחית בצורה משמעותית את התרופפות הברגים על גבי המבנים.

מתקשה ב-2 שלבים:

בשלב הראשון לאחר כ-2.5 דקות ניתן להסיר את עודפי הצמנט בקלות.

בשלב השני האורך כ-4.5 דקות מתחילת הערבוב מגיע הצמנט להתקשות מלאה המקנה רטנציה ואיטום שולי מעולים.

מתוצרת מעבדות Silment BJM Lab