Distal End Cutter

  • לחיתוך קל ומהיר של חוטים עד עובי 022X025
  • המכשירים מיוצרים מ- Stainless Steel רפואי באיכות גבוהה, בתהליך אשר שם דגש רב על איכות הלהבים וקצות המכשירים ומאפשר שימוש ארוך טווח ומקצועי

תוצרת חברת DEWIMED גרמניה

קטגוריה: