High Q Bond

צמנט אדהסיבי על בסיס שרף, רדיו אופקי להדבקה קבועה. בעל מנגנון הקשייה דואלי.

מספק הדבקה חזקה מאוד לחומרים כגון חרסינה, דנטין, אמייל ואמלגם. חוזק הדבקה מעל 40MPA.

שימושים:

הדבקה קבועה של כתרים או גשרים, הדבקת סתימות יצוקות, מבנים יצוקים, גשרי מרילנד ועוד.
משמש כאופקר בהשלמת שברים בכתרי חרסינה על בסיס מתכת.

הערכה מכילה:

2 מזרקים של 3 מ”ל בסיס ו-3 מ”ל קטליזטור, נייר ערבוב, 10 ספטולות ערבוב.

מתוצרת מעבדות Silment BJM Lab