Large Circle plier

אפור

  • (אפור, מק"ט 82610)
  • פלייר המיועד ליצירת תזוזה לאחר שימוש בפליירים עם ראשים קטנים יותר
  • בנוסף ניתן לשימוש ליצירת מרווח הפרדה בין זנב הכפתור לסגירת דיאסטמה לבין השן