Maxillary plier

לבן

פלייר המיועד ליצירת תזוזה בשיניים עליונות.

בנוסף ניתן להשתמש בפלייר זה לאחר שימוש בפליירים בעלי ראש קטן יותר.

קוד מוצר 82520 (פלייר לבן)