Tweed Torque plier

  • סט פליירים לכיפוף ויצירת טורק
  • תוצרת חברת DEWIMED גרמניה
  • המכשירים מיוצרים מ- Stainless Steel רפואי באיכות גבוהה, בתהליך אשר שם דגש רב על איכות הלהבים וקצות המכשירים ומאפשר שימוש ארוך טווח ומקצועי
קטגוריה: