Prima 2000

חומר קישור דור 5 המכיל זכוכית קולודיאלית ו-4META המאפשרים הדבקה חזקה ביותר לדנטין ואמייל.

מתאים לעבודה עם כל סוגי הקומפוזיטים והצמנטים על בסיס שרף (רזין) או על בסיס קומפומר.

משמש לשחזורי קומפוזיט ישירים, בניית מבנים מידיים, הדבקת כתרים וגשרים על בסיס חרסינה, זירקוניה או אלומינה.

מתוצרת מעבדות Silment BJM Lab