Sidecutter Medium

  • לחיתוך חוטים עגולים, מתאים עד עובי 028
  • תוצרת חברת DEWIMED גרמניה
  • המכשירים מיוצרים מ- Stainless Steel רפואי באיכות גבוהה, בתהליך אשר שם דגש רב על איכות הלהבים וקצות המכשירים ומאפשר שימוש ארוך טווח ומקצועי
קטגוריה: