Angle Bird Beak

  • לכיפוף חוטים עבים
  • המכשירים מיוצרים מ- Stainless Steel רפואי באיכות גבוהה, בתהליך אשר שם דגש רב על איכות הלהבים וקצות המכשירים ומאפשר שימוש ארוך טווח ומקצועי
  • תוצרת  DEWIMED גרמניה
קטגוריה: