De La Rosa Plier

  • צבת לעיצוב קשתות
  • מאפשרת ביצוע שינויים בצורת קשת Stainless Steel או TMA
  • תוצרת סין
  • המכשירים עשויים מפלדה כירורגית איכותית ועמידים באוטוקלאב